פלימוט Archive

  • בין 1961 ל- 1967 היתה הלארק רכב השרד של קציני צה"ל. זו היתה דרך משובשת עבור האמריקאית שהורכבה בחיפה

    והלארקים – לצה”ל

    בין 1961 ל- 1967 היתה הלארק רכב השרד של קציני צה”ל. זו היתה דרך משובשת עבור האמריקאית שהורכבה בחיפה