רום 1300 Archive

  • סיפור פיתוחה של הרום 1300. כנגד כל הסיכויים, ניסו לייצר את המכונית הישראלית בטירת הכרמל

    הרום והוועד

    סיפור פיתוחה של הרום 1300. כנגד כל הסיכויים, ניסו לייצר את המכונית הישראלית בטירת הכרמל