האלפינגר Archive

  • הצילום הזה, שלכד במצלמתו בוריס כרמי ביום חורף שמשי בשנת 1964, ברחוב יהודה הלוי בתל-אביב, בוודאי שווה אלף מילים

    סוס אוסטרי בתל אביב

    הצילום הזה, שלכד במצלמתו בוריס כרמי ביום חורף שמשי בשנת 1964, ברחוב יהודה הלוי בתל-אביב, בוודאי שווה אלף מילים